Betingelser

 • Brugerbetingelser
  Disse brugerbetingelser er gældenede mellem Jakob Olrik og dig som bruger af vores websted på jakobolrik.dk (“Websted”) samt platformen Jakob Olrik (“Platform”). Ved (“Tjenesterne”) forstås den samlede fortegnelse for Webstedet og Platformen. Disse brugerbetingelser anses for accepteret ved tryk på “Jeg accepterer”-knappen inden din brug af Tjenesterne. Fordi dit privatliv er vigtigt for os, indeholder disse brugerbetingelser også vores privatlivspolitik og cookiepolitik, der forklarer, hvordan vi indsamler og bruger dit indhold og dine oplysninger. Disse brugerbetingelser er gældende fra 28. November 2021
 • Korrekt brug
  Når du benytter Tjenesterne er du forpligtet til at afgive korrekte oplysninger om dig selv og til kun at anvende Tjenesterne til privat, ikke-kommerciel brug. Ved at benytte Tjenesterne erklærer du, at de oplysninger, du har afgivet, er korrekte. Dine loginoplysninger er personlige og må ikke bruges af andre. Hvis du har mistanke om, at en anden har brugt dine loginoplysninger, skal du hurtigt ændre loginoplysningerne (især adgangskoden) og underrette Jakob Olrik. Du accepterer, at du har det fulde ansvar for alle aktiviteter, der forekommer på din profil og for enhver brug af dine loginoplysninger. Selvom vi ikke er ansvarlige for dine tab forårsaget af uautoriseret brug af din profil, hvad enten det er med eller uden din viden, kan du være ansvarlig for vores tab eller tabene fra vores tredjeparts e-handelsselskaber, indholdsudbydere, købmænd, annoncører, sponsorer, tjenesteudbydere og licensgivere på grund af sådan uautoriseret brug. Hvis Jakob Olrik har begrundet mistanke om, at en anden bruger dine loginoplysninger, er Jakob Olrik berettiget til at annullere dine rettigheder og din brug af Jakob Olrik samt eventuelt tilknyttede tjenester. Du må aldrig bruge en anden konto uden tilladelse eller tillade en anden at bruge din profil. Du må ikke oprette mere end en profil. Uden at begrænse noget i disse brugerbetingelser forbeholder Jakob Olrik sig retten til, efter eget skøn, at begrænse, suspendere eller udelukke dig fra din profil og/eller din adgang til hele eller dele af Tjenesterne til enhver tid, uden nødvendigt begrundelse, med eller uden varsling og uden ansvar, herunder i tilfælde af at vi holder op med at tilbyde Tjenesterne. Du som bruger accepterer kun at bruge platformen til lovlige formål. Specifikke forbudte aktiviteter inkluderer, men er ikke begrænset til: kriminel eller terror aktiviteter. Enhver handling eller undladelse fra dig i strid med de foregående forbud kan resultere i vores opsigelse eller ophævelse af din profil og din adgang til Tjenesterne. Du er indforstået med, at Jakob Olrik uden varsel, efter eget skøn og uden ansvar kan slette tjenester og funktioner i Tjenesterne.
 • Rettigheder
  De immaterielle rettigheder og markedsføringsrettigheder til Tjenesterne og tilknyttede systemer/software og materiale i Tjenesterne tilhører Jakob Olrik (eller tredjepart). Du påtager dig derfor det fulde ansvar for enhver eventuel krænkelse af sådanne rettigheder. Jakob Olrik kan til enhver tid sælge Tjenesterne til anden side. Du påtager dig det fulde ansvar for det materiale og de oplysninger, du anvender, uploader eller indsætter i Tjenesterne, herunder at materialet og oplysningerne overholder gældende lovgivning og almindelig moral, kodeks samt etik. Ved at acceptere disse brugerbetingelser får du en ikke-eksklusiv ret og ikke-overdragelig ret til at benytte Tjenesterne til privat brug på en eller flere enheder, du ejer eller har kontrol over, i overensstemmelse med disse brugerbetingelser.
 • Ansvar
  Tjenesterne, stilles til rådighed, som de er, og anvendes på dit eget initiativ, idet du har ret til, på et hvilket som helst tidspunkt, at fravælge brugen af Tjenesterne. Jakob Olrik yder desuden ingen support og garanterer ikke vedligeholdelse i forbindelse med Tjenesterne. Ved Jakob Olrik forstås alle opgraderinger, opdateringer og ændrede versioner af Jakob Olrik. Du er indforstået med, at Jakob Olrik uden varsel, efter eget skøn og uden ansvar kan slette tjenester og funktioner i Tjenesterne, herunder brugerprofiler. Jakob Olrik kan ikke holdes ansvarlig for forsinkelser eller mangler af nogen art, da Jakob Olrik ikke er i part i aftalen mellem dig og tredjepart. Du kan ikke gøre øvrige misligholdelsesbeføjelser gældende overfor os. Vi er ikke erstatningsansvarlig og/eller ikke ansvarlig for eventuelle person- eller tingsskader der måtte fremkomme i aftale med tredjepart. Under alle omstændigheder er vores erstatningsansvar begrænset til DKK 10.000. for hver begivenhed.
 • Ikke-kommerciel brug
  Tjenesterne er kun til dit personlige brug og må ikke bruges i forbindelse med kommercielle bestræbelser, bortset fra dem, der specifikt er godkendt eller godkendt af os
 • Alder af brugere
  Tjenesterne er ikke beregnet til brug for børn under 18 år uden forældres forudgående samtykke. Hvis du er forælder til et barn under 18 år, og du mener, at dit barn har givet os personlige oplysninger, som ikke er godkendt af dig som forælder, anmodes du straks om at kontakte os på e-mail: j@olrik.net og vi vil slette oplysningerne fra vores system.
 • Elektroniske kommunikationer
  Når du besøger Tjenesterne eller sender e-mails til os, kommunikerer du elektronisk med os. Du accepterer at modtage meddelelser fra os elektronisk. Vi vil kommunikere med dig via e-mail eller push-meddelelser. Du accepterer, at alle aftaler, meddelelser, videregivelser og anden kommunikation, som vi leverer til dig elektronisk, opfylder ethvert juridisk krav om, at sådan kommunikation er skriftlig.
 • Links
  Tjenesterne indeholder links til websteder, der drives af tredjeparter. Vi overvåger og kontrollerer ikke de linkede sider og fremsætter ingen repræsentationer vedrørende og er ikke ansvarlige for nøjagtigheden, fuldstændigheden, aktualiteten, pålideligheden eller tilgængeligheden af noget af det indhold, der er uploadet, vist eller distribueret, eller produkter eller tjenester tilgængelige på disse steder. Hvis du vælger at få adgang til et tredjeparts websted, gør du det på din egen risiko. Tilstedeværelsen af et link til et tredjeparts websted udgør eller indebærer ikke vores påtegning, sponsorering eller anbefaling fra tredjepart eller om indhold, produkter eller tjenester indeholdt på eller tilgængelig via tredjepartswebstedet. Vi forbeholder os retten til at deaktivere links fra eller til tredjepartswebsteder. Jakob Olrik er ikke ansvarlig for indhold på websites, apps eller andre digitale platforme, som Tjenesterne indeholder links til.
 • Tredjeparts-side
  Platformen muliggør, at du kan bestille og modtage produkter, information og tjenester fra virksomheder, der ikke ejes eller drives af os. Køb, betaling, garanti, levering, vedligeholdelse og alle andre forhold, der vedrører merchandise, tjenester eller information, udtalelse eller rådgivning bestilt eller modtaget fra omtalte tredjepart, er udelukkende mellem dig og disse tredjeparter hvor Jakob Olrik ikke tager del i disse aftaler. Vi støtter ikke eller garanterer ikke sådanne produkter, information eller tjenester og er ikke ansvarlige for nøjagtigheden, fuldstændigheden eller anvendeligheden (uanset om informationen herom er leveret af os eller direkte af tredjepart) eller kvaliteten om tilgængeligheden af sådanne produkter eller tjenester. Jakob Olrik er ikke part i eller på nogen måde ansvarlige for at overvåge transaktioner mellem dig og tredjepartsudbydere af sådanne produkter, tjenester eller information eller for at sikre fortroligheden af dine kreditkortoplysninger. Alle aspekter af betalingskorttransaktioner håndteres af tredjeparts betalingskortprocessorer eller tredjepartshandlere selv. Eventuelle separate gebyrer eller forpligtelser, du pådrager dig i din forbindelse med disse tredjeparter, er dit ansvar og er ikke en del af det eventuelle gebyr, der opkræves for tjenesterne. Derudover kan platformen kræve, at du opretter en konto hos en tredjepartsudbyder, der ikke ejes eller drives af os. Din aftale og forståelse med enhver sådan tredjeparts tjenesteudbyder er udelukkende mellem dig og sådan tjenesteudbyder. Vi vil ikke være part i eller på nogen måde være ansvarlige for din aftale med en sådan tredjepartsudbyder. Eventuelle tvister, du måtte støde på med en sådan tredjepartsudbyder, skal udelukkende afgøres mellem dig og tredjepartsudbyderen.
 • Personoplysninger
  Du kan finde information om brugen af dine personoplysninger i forbindelse med Jakob Olrik og dine rettigheder i henhold til gældende love om databeskyttelse i Jakob Olrik til enhver tid gældende privatlivspolitik.
 • Ændringer
  Jakob Olrik kan foretage ændringer i brugerbetingelserne. Når du benytter Jakob Olrik efter at have fået besked om ændringer, accepterer du samtidig de ændrede brugerbetingelser. Hvis du ikke accepterer brugerbetingelserne eller en ændring af brugerbetingelserne, kan du ikke længere benytte Jakob Olrik. For nogle tjenester i Jakob Olrik kan der gælde specifikke betingelser ud over disse generelle brugerbetingelser. For at undgå enhver tvivl har eventuelle specifikke brugerbetingelser forrang for disse generelle brugerbetingelser.
 • Skadesløsholdelse
  Skulle Jakob Olrik blive mødt med erstatningskrav fra Tredjepart der skyldes eller opstår som følge af din brug af Tjenesterne i strid med disse brugerbetingelser og/eller som følge af brud på disse brugerbetingelser og/eller ethvert brud på dine repræsentationer og garantier, der er beskrevet ovenfor og / eller hvis noget indhold, som du poster på platformen eller gennem tjenesterne får os til at være ansvarlige over for en anden eller for ethvert krav fra en Jakob Olrik-udbyder, der opstår som følge af en transaktion mellem dig og en sådan Jakob Olrik-udbyder, skadesløsholder du os for alle lidte tab og krav.
 • Andet
  Disse brugerbetingelser og din bekræftelse udgør hele aftalen mellem dig og os om brugen af Jakob Olrik samt tjenesterne. Vores manglende udøvelse eller håndhævelse af nogen ret eller bestemmelse i disse brugerbetingelser fungerer ikke som en afkald på denne ret eller bestemmelse. Afsnitstitlerne i disse brugerbetingelser er kun af bekvemmelighed og har ingen juridisk eller kontraktmæssig virkning.
 • Gældende lov
  Disse brugerbetingelser er underlagt dansk ret. Eventuelle tvister skal afgøres ved de danske domstole.
 • Handelsbetingelser.
  Disse handels og leveringsbetingelser finder sted ved køb af digitale produkter tilgængelige på jakobolrik.dk
  jakobolrik.dk ejes af:
  Go Onlive ApS
  Overgaden Neden Vandet 45. 4, tv. 1414 København K.
  CVR-nr: 42216534
  TLF: (+45) 22 54 48 35
  E-Mail: info@olrik.net
 • Priser og betaling
  Alle priser der fremgår på siden er i danske kr. (DKK) og er inkl. moms. Det er muligt at betale for tjenesterne på siden med Dankort, VISA/Dankort, VISA, VISA Electron, MasterCard og MobilePay. Der vil ikke pålægges betalingsgebyr. Vi trækker pengene så snart at tjenesten er blevet tilgængeligt for brugeren hvilket vil finde sted med det samme efter betaling gennemføres.
 • Leveringsbetingelser
  Købte vare vil blive gjort tilgængelige fra kundens personlige profil efter betaling bliver registreret.
 • Fortrydelsesret
  Der kan anmodes om refundering inden for 14 dage fra køb hvis digitalt produkt ikke er blevet tilgået inden for denne periode.
 • Reklamationsret
  Køb vil være omfattet af købeloven hvilket indbefatter en reklamationsret hvilket betyder at hvis der skulle være fejl eller problemer med varen vil få, afhængigt af situationen, varen repareret, ombyttet eller hel eller delvis refundering af prisen så længe fejl ikke skyldes fejlagtig håndtering af produktet fra kundes side. Reklamation skal ske inden for “rimelig tid” efter fejlen er fundet og skal forefindes inden for 48 måneder af køb af produkt. Du kan reklamere ved at kontakter os via E-mail: j@olrik.net eller Telefon: (+45) 33 33 02 24 hvorefter vi afhængigt af situationen vil give dig videre instrukser.
Jakob Olrik
Privatlivspolitik · Cookiepolitik
Betingelser
Log ind